PROJE ORTAKLARI

FAYDALANICI KURUM: GÜNDER

Güneş enerjisinin uygulanmasında bilim ve teknolojinin geliştirilmesi, güneş enerjisi konusunda temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirmenin özendirilmesi, güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması, güneş enerjisi ile ilgili alanlarda eğitimin özendirilmesi amaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.

GÜNDER; günümüzde, kamu kurumlarının yönetici ve personelleri, üniversite öğretim üyeleri, güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren sanayicilerden ve güneş enerjisi sevdalısı gönüllülerden oluşan Türkiye’nin önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin amaç ve faaliyet alanları kapsamında faaliyet gösteren ve yasal olarak dernek üyeliğine engel bir durumu olmayan tüzel kuruluşlar ve gerçek kişiler, derneğe üye olabilir.

GÜNDER, Kasım 2013 içerisinde Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu (UFTP) nu da bünyesine katarak gücünü arttırmıştır. GÜNDER-UFTP birleşmesi sayesinde, GÜNDER’in fotovoltaik teknolojileriyle ile ilgili çalışmaların UFTP markasının kullanılarak devam ettirilmesi ve Türkiye’nin Uluslararası Enerji Ajansı – Fotovoltaik Güç Sistemleri (IEA-PVPS) birimi temsilciliği faaliyetlerinin de GÜNDER çatısı altında yürütülmesi hedeflenmiştir.

EŞ BAŞVURU SAHİBİ

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Cumhuriyet hükümeti, uzun yıllardan beri yapı ve imar bakımından ihmal edilmiş olan güzel yurdumuzun, vatan evlatları; eliyle yeniden modern tekniğe uygun olarak imarını düşünmüş ve bu alanda da kaliteli eleman yetiştirme ihtiyacı hissetmiştir. İlk atılım Aydın ve Ankara da Erkek Sanat Okulları bünyesinde İnşaat bölümü olarak yapıldı. Okulumuz, 1931-1932 öğretim yılında ulu önder Atatürk’ün emri ile çiftlik arazisi üzerinde “ Yapı Usta Okulu ’’ olarak kuruldu.

İlk yıllarda ilkokula dayalı olarak 4 senelik tahsil süresi içinde Dülgerlik ve Duvarcılık meslek dallarında mezun verdi. 1937-1938 öğretim yılında Taşçılık ve Sıvacılık, 1938-1939 öğretim yılında da Sıhhi Tesisat ve Kalorifercilik şubeleri ilave edildi. 1939-1940 öğretim yılında öğretim süresi 5 yıla çıkartıldı ve “ Yapı Enstitüsü ’’ adını aldı.1966-1967 öğretim yılında mezun olan öğrencilerin, yaş ortalamalarının küçük olmasından dolayı işe atılmalarının güç olmasından, öğretim programları yeniden düzenlenmiş ve okulumuz ortaokul üzerine 3 yıl eğitim ve öğretim vermeye başlamıştır. Yine bu öğretim yılında Yapı Ressamlığı Bölümü açılmış, 1 yıl sonrada Teknik Lise Bölümü devreye girmiştir. 1982-1983 öğretim yılında İş Makinaları Bölümü, 1996-1997 yılında Soğutma İklimlendirme ve 2001-2002 yılında Restorasyon, 2003-2004 öğretim yılında Elektrik Bölümü açılmıştır.

2004-2005 Öğretim yılında okulumuzun adı ANKARA YAPI MESLEK, İNŞAAT TEKNİK VE İNŞAAT ANADOLU TEKNİK LİSESİ olarak değişmiştir ve İnşaat Anadolu Teknik Lisesi kısmında Bilgisayar (Donanım) ve İnşaat Teknolojisi bölümleri açılmıştır.

2006-2007 öğretim yılında okulumuzun adı ANKARA MİMAR SİNAN İNŞAAT MESLEK, İNŞAAT TEKNİK, İNŞAAT ANADOLU TEKNİK LİSESİ olarak değiştirilmiştir.

2008-2009 Öğretim yılında okulumuzun adı ANKARA MİMAR SİNAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ olarak değiştirilmiştir ve İnşaat Anadolu Teknik Lisesinde Tesisat Teknolojisi alanı açılmıştır.

Okulumuz bünyesinde; 4 yıl Eğitim ve Öğretim veren Yapı Meslek Lisesi, bu okulumuzun 1. sınıfında başarılı olan öğrencilerimiz 3 yıl daha öğrenim gördükleri Teknik Liseye devam edebilmektedir. 4 yıl süreli İnşaat Anadolu Teknik Lisesi olmak üzere 3 ayrı okul bulunmaktadır.