PROJE HEDEFLERİ

GENEL AMACI

Ülkemizin 2023 hedefleri arasına koyduğu “yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması amacı” ile yeşil mesleklerde çalışacak personele de ihtiyacın artması beklenmektedir. Bu doğrultuda proje kapsamında derneğimiz GÜNDER ve Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sincan’daki Ankara Çocuk Eğitimevi’nde bulunan 20 çocuk hükümlüye, geleceğin mesleklerinden olan güneş enerjisi panelleri kurulumu ve bakımı ile ilgili mesleki eğitim verecektir. Bu sayede cezalarını tamamlayıp çıkacak 20 genç bireyin hayata yeniden başlayabilmeleri için düzenlenecek mesleki eğitimle istihdam edilebilirliklerinin arttırılması ve düzenlenecek faaliyetlerle sosyal hayata entegrasyonlarının daha hızlı olması sağlanacaktır.

ÖZEL AMACI

-Sincan’da bulunan Ankara Çocuk Eğitimevi’nde kalan 100 gençten 20’sine geleceğin mesleklerinden olan “güneş enerjisi sektöründe çalışacak ara eleman” ile ilgili 6 ay süresince, ‘Temel Mesleki Gelişim’, ‘Solar-Termal’, ‘Güneş-Elektrik’ ve ‘Teknik Çizim’ başlıkları altında 600 saatlik mesleki eğitim vermek,

- Mesleki eğitimler ile bu gençlerin ceza süreleri bittikten sonra gelecek vaat eden mesleklerden birinde istihdam edilebilirliklerini kolaylaştırmak

-Proje kapsamında eğitim alan gençlerin sosyal hayatla olan bağlarını güçlendirmek ve çalışarak elde edebilecekleri farklı hayatları göstermek amacıyla en az 6 kere sosyal etkinlik düzenlemek

-Derneğimizin üyelerini oluşturan güneş enerjisi piyasasındaki iş adamlarıyla programı başarıyla ve sorunsuz tamamlaya gençlerin bir araya gelmesini sağlamak, böylece iş adamlarının gençlere yönelik ön yargılarını kırmak ve gençlerin kendini tanıtma fırsatı bulmasına imkan tanımak, ceza süresi sona eren gençlerin dernek üyesi firmalarda istihdam edilmesi veya staj programına dahil edilmesini sağlamak

-Proje sonucu kazanımların paylaşılması için proje sonucunda workshop düzenlemek ve proje çıktıları kitapçığı bastırarak ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak

- Etkili tanıtım ve görünürlük materyalleri ile tüm proje sürecinin desteklenmesi ve ÇSGB ile AB’nin mali desteklerinin görünürlüğünün arttırılması