FAALİYETLERİMİZ

Açılış Toplantısı

Proje açılış toplantısı 23 Ocak 2017 tarihinde Holiday Inn Kavaklıdere Ankara Otel’de gerçekleştirilmiştir. Projemizin açılış toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı yetkilisi, proje sözleşme yöneticimiz Selem Kabaca, AB Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi, Prof. Mustafa BALCI, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halil Özgür ve Ankara Çocuk Eğitimevi Müdürü Mehmet AYDIN’ın konuşmaları ile başlayan açılış toplantısı, proje koordinatörü Ali GÜLTEKİN’in proje sunumu ile sonlandırıldı.

Proje açılış toplantısı ile projenin amacı, kapsamı, proje faaliyetleri, hedeflenen eğitim programı ile ilgili tüm bilgiler kamuoyuna duyurulmuştur.

Eğitmenlerin Seçilmesi, Eğitim Müfredatı Ve Materyallerinin Hazırlanması:

Proje kapsamında verilecek yenilenebilir enerji sektörüne yönelik mesleki eğitimler için Mimar Sinan Teknik Endüstri Meslek Lisesi’nde görevli, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojisi konusunda uzman eğitimciler belirlenerek eğitim programının ve müfredatının belirlenmesi için proje ve eğitim koordinasyon ekipleriyle ile ortak çalışmalara başlanacaktır.

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip proje ekibi ve belirlenen eğitmenlerce ders programı, eğitim müfredatı ve eğitim modülleri belirlenecek, kontrol edilecek ve gerekirse güncellenecektir. Toplamda 29 modülden oluşması öngörülen eğitim müfredatının tamamlanması sürecinde, eğitim modüllerinin hazırlanması noktasında hizmet alımı gerçekleştirilecektir.

Mutabık kalınan müfredat ve ders modülleri hem eğitim süresince hem de eğitim sonrasında kılavuz niteliğinde kullanılmak üzere basılı ve CD olarak kursiyerlerin hizmetine sunulacaktır. Bu faaliyetin projenin 3. ve 4. aylarında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Eğitim müfredatı konularına göre 4 farklı kategoride olacaktır.

- Temel Mesleki Gelişim Eğitim
- Solar-Termal Eğitim,
- Güneş-Elektrik Eğitimi
- Teknik Çizim
Güneş Enerjisi Panelleri Kurulumu Ve Bakımı İle İlgili Eğitimler:

- Ankara Çocuk Eğitimevi’nde oluşturulacak 2 sınıfta, Ankara Çocuk Eğitimevin’de bulunan 20 gence yenilenebilir enerji ile ilgili mesleki eğitime yönelik 600 saatlik eğitim verilecektir. Eğitim Temel Mesleki Gelişim Eğitimi, Solar-Termal Eğitimi, Güneş-Elektrik Eğitimi ve Teknik Çizim olarak 4 temel başlıkta verilecek olup; ortalama 250 saat sürmesi öngörülen Güneş-Elektrik Eğitimi elektrik alanında uzman 5 eğitimci tarafından; toplam 350 saat verilmesi öngörülen Mesleki Gelişim Eğitim, Solar-Termal Eğitim ve Teknik Çizim eğitimleri ise tesisat teknolojisi konusunda uzman eğitimciler tarafından verilecektir.

- Eğitim kapsamında bu gençlerin sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanması ve çalışarak kazanabilecekleri farklı hayatları gösterebilmek için ayda 2 kere fabrika gezisi, fuar katılımı, piknik, bowling vb.’den oluşan sosyal etkinlikler düzenlenecektir.

- Bütün bu sürecin 6 ay gibi bir sürede tamamlanması hedeflenmektedir.

Workshop Düzenlenmesi:

18 yaş altı hükümlü çocuklara mesleki eğitim verebilecek kapasitede Türkiye’de sadece 2 eğitimevi bulunmakta olup bunlardan birisi projemizin de uygulanacağı Sincan’da bulunan Ankara Çocuk Eğitimevi, diğeri ise İstanbul Çocuk Eğitimevi’dir.Proje kapsamında eğitilen kursiyerlerin eğitim başarı durumlarının ölçülmesi amacıyla eğitmenler kontrolünde 1’i Ankara’da 1 ‘i ise İstanbul’da olmak üzere 1 gün sürecek 2 adet workshop düzenlenmesi planlanmaktadır. Başta yurdumuz olmak üzere, diğer Avrupa ülkelerinin enerji sorunlarının ve ihtiyaçlarının irdelenmesini sağlamak; güncel enerji araştırmaları konularında işbirlikleri ve eğitim çalışmaları oluşturmaktır. Bu anlamda yenilenebilir enerji kaynakları hakkında akademik ve toplumsal farkındalığı artırarak genç araştırmacıların çalışmalarında karşılaştıkları güçlüklerin temini için bilimsel ve kültürel bir ortam oluşturulacaktır.

Sertifika Töreni Ve Kapanış Toplantısı:

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların kamuoyuna anlatılması ve proje süresinde yenilenebilir enerji konusundaki eğitimleri başarı ile tamamlayan kursiyerlere solar-termal ve fotovoltaik konularında ayrı başarı sertifikalarının dağıtılacağı bir sertifika töreni ve kapanış toplantısının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu tören ve toplantıya akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri ile basın mensupları da davet edilecektir.